แป้งอุดเสี้ยนไม้ (Wood Filler)

จาก: 270 ฿

ข้อแนะนำ

หากแป้งอุดเสี้ยนแห้ง สามารถผสมกับทินเนอร์ F-1 ได้ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ล้างค่า
 • *แป้งอุดเสี้ยน (ขนาด 1 กิโลกรัม)

  ล้างค่าทั้งหมด

  ท่านต้องการทินเนอร์ด้วยหรือไม่

  (ขนาด 1 กิโลกรัม)

  • ราคา 155155 ฿ บาท

  สีขนาด 1 กิโลกรัม

  ครอบคลุมพื้นที่ 8-10 ตารางเมตร