สีย้อมไม้ R-50 (Wood Stain)

จาก: 300 ฿

ข้อแนะนำ

สามารถลดความเข้มข้นของสีย้อมได้ โดยการผสมกับทินเนอร์ F-1 ได้ตามความต้องการ

ล้างค่า
 • *กรุณาเลือกสีย้อมไม้ที่ต้องการ

  ล้างค่าทั้งหมด

  ท่านต้องการทินเนอร์ด้วยหรือไม่

  (ขนาด 1 กิโลกรัม)

  • ราคา 155155 ฿ บาท

  สีขนาด 1 กิโลกรัม

  ครอบคลุมพื้นที่ 8-10 ตารางเมตร