สีทับหน้าไฮกลอส (High-Gloss Finish)

จาก: 600 ฿

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งงานไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง และอื่นๆ

อัตราส่วนผสมคือ ( 1:1:1 )

ส่วน A = 1 ส่วน
ส่วน B = 1 ส่วน
ทินเนอร์ T-10 = 1 ส่วน

ล้างค่า
 • *เลือกสีส่วน A (ขนาด 1 กิโลกรัม)

  ล้างค่าทั้งหมด

  ส่วนผสมเพิ่มเติม (ส่วน B)

  (ขนาด 1 กิโลกรัม)

  • ราคา 700700 ฿ บาท

  ส่วนผสมเพิ่มเติม (ส่วน B)

  (ขนาด 1 กิโลกรัม)

  • ราคา 600600 ฿ บาท

  ท่านต้องการทินเนอร์ด้วยหรือไม่

  (ขนาด 1 กิโลกรัม)

  • ราคา 175175 ฿ บาท

  สีขนาด 1 กิโลกรัม

  ครอบคลุมพื้นที่ 8-10 ตารางเมตร