แสดง 9 รายการ

สีที่ใช้ในการทาหรือพ่นทับหน้าชิ้นงาน

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

ทินเนอร์ ST-90

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

ทินเนอร์ T-10

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
175 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

ทินเนอร์ T-70

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿
New
550 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าอคิลิคแลคเกอร์ (Acrylic Lacquer Finish)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 350 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าแลคเกอร์ (Lacquer Finish)

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 200 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าโพลียูรีเทน (Polyurethane Finish)

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 800 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าไฮกลอส (High-Gloss Finish)

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 600 ฿
New
จาก: 500 ฿