แสดง 3 รายการ

สีที่ใช้ในขั้นตอนเตรียมชิ้นงาน เช่น สีโป๊วไม้, แป่งอุดเสี้ยน

ทินเนอร์

ทินเนอร์ F-1

155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนเตรียมชิ้นงาน

สีโป๊วไม้ (Wood Putty)

จาก: 150 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนเตรียมชิ้นงาน

แป้งอุดเสี้ยนไม้ (Wood Filler)

จาก: 270 ฿