แสดง 2 รายการ

สีที่ใช้ในขั้นตอนย้อมสีไม้

สีที่ใช้ในขั้นตอนเตรียมชิ้นงาน

ทินเนอร์ F-1

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนย้อมสีไม้

สีย้อมไม้ R-50 (Wood Stain)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 300 ฿