แสดง 7 รายการ

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น มีหลายระบบ เช่น โพลียูรีเทน , แลคเกอร์

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

ทินเนอร์ S-40

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

ทินเนอร์ ST-90

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นกันยาง (Polyurethane Barrier)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 450 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Sanding Sealer)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 600 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นไฮกลอส (High-Gloss Sanding Sealer)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 350 ฿
New
จาก: 500 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นแลคเกอร์ (Lacquer Sanding Sealer)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 180 ฿