แสดง 5 รายการ

สีระบบโพลียูรีเทน (Polyurethane)

ทินเนอร์

ทินเนอร์ S-40

155 ฿

ทินเนอร์

ทินเนอร์ T-70

155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าโพลียูรีเทน (Polyurethane Finish)

จาก: 800 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นกันยาง (Polyurethane Barrier)

จาก: 450 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Sanding Sealer)

จาก: 600 ฿