แสดง 5 รายการ

สีระบบโพลียูรีเทน (Polyurethane)

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

ทินเนอร์ S-40

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

ทินเนอร์ T-70

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าโพลียูรีเทน (Polyurethane Finish)

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 800 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นกันยาง (Polyurethane Barrier)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 450 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Sanding Sealer)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 600 ฿