แสดง 4 รายการ

สีระบบแลคเกอร์ (Lacquer)

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

ทินเนอร์ ST-90

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าอคิลิคแลคเกอร์ (Acrylic Lacquer Finish)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 350 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าแลคเกอร์ (Lacquer Finish)

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 200 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นแลคเกอร์ (Lacquer Sanding Sealer)

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
จาก: 180 ฿