แสดง 4 รายการ

สีระบบแลคเกอร์ (Lacquer)

ทินเนอร์

ทินเนอร์ ST-90

155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าอคิลิคแลคเกอร์ (Acrylic Lacquer Finish)

จาก: 350 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าแลคเกอร์ (Lacquer Finish)

จาก: 200 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นแลคเกอร์ (Lacquer Sanding Sealer)

จาก: 180 ฿