แสดง 5 รายการ

สีไฮกลอส (High-Gloss)

ทินเนอร์

ทินเนอร์ S-40

155 ฿

ทินเนอร์

ทินเนอร์ T-10

175 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

สีทับหน้าไฮกลอส (High-Gloss Finish)

จาก: 600 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นกันยาง (Polyurethane Barrier)

จาก: 450 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

สีรองพื้นไฮกลอส (High-Gloss Sanding Sealer)

จาก: 350 ฿