แสดง 5 รายการ

ทินเนอร์ (Thinner)

สีที่ใช้ในขั้นตอนเตรียมชิ้นงาน

ทินเนอร์ F-1

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

ทินเนอร์ S-40

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีรองพื้น

ทินเนอร์ ST-90

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

ทินเนอร์ T-10

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
175 ฿

สีที่ใช้ในขั้นตอนทำสีทับหน้า

ทินเนอร์ T-70

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
155 ฿