ทำสีแบบไหนดี ให้เข้าใจขั้นตอนง่ายที่สุด ตอนที่ ๑

หลังจากรู้ขั้นตอนการทำสีกันดีแล้ว หลายๆท่านที่เป็นช่าง D.I.Y หรือ พ่อบ้าน อาจยังไม่เห็นภาพว่าควรทำสีแบบไหนดี เราจึงสรุปหัวข้อของการตั้งต้นการเลือกวิธีทำสี เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนการทำสีแบบง่ายๆ เข้าใจเร็ว

งานสี จัดได้ว่าเป็นงานที่ต้องมีสามารถ และประสบการณ์สูง เพราะจะต้องรู้เกี่ยวกับไม้ รู้เกี่ยวกับชนิดของสี ตัวทำละลาย จนถึงอัตราส่วนผสมต่างๆ จึงจะสามารถทำงานสีออกมาได้สวยงาม กลมกลืน ตามชนิดของไม้ที่นำมาทำชิ้นงานได้ ไม้บางชนิดมีลวดลายที่สวยงามการทำสีจึงเป็นในลักษณะการดึงความสวยงามของลายไม้ออกมาโชว์เป็นจุดเด่น